Obavijest o povlačenju proizvoda

Obavještavamo cijenjene kupce da Galleria Internazionale d.o.o. s tržišta povlači proizvod: Redox Extreme 90 kapsula - All nutrition''

– najbolje upotrijebiti do: 08.2022.; LOT: 273220

Proizvod sadrži povećanu koncentraciju etilen oksida te nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Primite naše isprike za navedeno povlačenje. Vjerujemo da prihvaćate da je ovo povlačenje samo dokaz striktnih kontrola, a primjena nužnih mjera dokazuje odgovorno poslovanje.


Sve kupce molimo da se jave na info mail: info@proteone.hr kako bi im se mogao izvršiti povrat novca, a proizvod pošalju poštom na adresu:

Zagrebačka cesta 194, 10 000 Zagreb, RH.

U Zagrebu, 15.11.2021. godine.